Imate li dobru moć zapažanja? Koliko rupa ima ova krigla?

Koliko rupa ima ova krigla?

Pogledajte pažljivo, a zatim ponudite svoj odgovor.

Sprijeda vidimo tri rupe.

U tim rupama, u dvije najveće, možemo vidjeti da postoji još jedna rupa, ali ne možemo sa sigurnošću reći jesu li to dvije rupe ili samo jedna velika rupa.

Pored toga, usta krigle također se smatraju rupom.

Dobili smo 6 rupa: dvije straga, tri sprijeda i vrat. Ali, sa alternativnog gledišta činjenica je da mnogi dršku krigle mogu smatrati rupom.

Tako nalazimo ukupan broj – 7 rupa.

Budući da ne možemo sa sigurnošću reći postoje li dvije rupe pozadi ili jedna velika, sumnjamo u B i C: 5 ili 7 rupa.

Ovo će zavisiti o vašem tumačenju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *