Riješite zadatak: 30 / 6 * 2 – 3 * 2 + 12 / 2 = ?

Prije nego date tačan odgovor, možda bi bolje bilo da se prijsetite osnovne škole i računanja.

Koje su to prvo operacije koje bismo trebali riješiti?

Dijeljenje, množenje, sabiranje ili oduzimanje?

U nastavku objašnjenje.

Kada imamo u zadataom zadatku sve operacije onda idemo redom šta nam slijedi.

Najlakše da postavimo ovako zadatak:

(30/6)*2-(3*2)+(12/2)= ?

Sada lagano riješite prvo zagradu i dobit ćemo tačan odgovor a to je 10.