Novosti

Mozgalica: Čovjek je bio vani kad je počeka padati kiša.

Ponekad vas poslodavci mogu pitati da riješite neke mozgalice tokom intervjua.
Ovako mogu provjeriti vašu reakciju, pažnju ili logiku. Čak i ako se testovi čine smiješnima, uvijek postoji razlog zašto anketari postavljaju ova pitanja.

Mozgalica:

Čovjek je bio vani kad je počeka padati kiša.

Nije imao kišobran i nije nosio šešir. Odjeća mu je bila mokra,
ali nijedna dlaka na glavi mu se nije smočila. Kako je to moguće?

Brightisde.me

Odgovor:

Brightisde.me

Čovjek je bio ćelav.

Leave a Reply