Život

Još uvijek se žalite kako vam je posao težak, čekajte da vidite najteže poslove na svijetu (18 poslova)

Nekvalificirani radnici u srednjoj Aziji

Montaža visokonaponskih električnih kabela u Kini

Mornari na daljinu

Rad u planinama

Rudarstvo

Mornari na nosaču zrakoplova tijekom oluje

 

Čišćenje odvoda u Indiji

Kopač na poslu

Vožnja kamionom na velike udaljenosti

Pranje prozora nebodera

Vatrogasci

Ekstrakcija ulja

Ogroman kotač treba neke popravke

I nova guma…

Ovako se pakira sol u Indiji

U potrazi za dijamantima u Africi

Život na brodu zimi

Ružni posao na Haitiju

Vađenje ugljena u Pakistanu

Leave a Reply