SAOBRAĆAJNI GENIJALCI: Ovakve nesreće mogu izazvati samo posebni ljudi!

Za neke nesreće sa fotografija u nastavku teško je uopšte povjerovati da su se dogodile.

Da li im treba oduzeti vozačke dozvole?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.