Novosti

Stvari koje je svako imao u svom domu prije 30 godina, a danas više nema (20 fotografija)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.