Život

MOZGALICE: Gospodin Samir je ubijen u nedjelju popodne.

Mlade umove treba izazvati. Treba ih poticati s prilikama koje pokreću njihove kreativne sokove. Treba im dati nekoliko radnih dana, koje mogu iskoristiti kao priliku za poboljšanje svojih kritičkih vještina i vještina rješavanja problema. A zagonetke će vam pomoći upravo u tome!

Obično je zagonetka izjava, pitanje ili izraz koji u sebi ima skriveno značenje. Točno odgovaranje na njih zahtijevat će od djece kreativno razmišljanje i primjenu različitih rješenja za svaku izjavu problema. Dječje zagonetke i šale, poput dolje navedenih, potiču djecu na zabavu i uvode ih u pametan humor.

Mozgalica glasi:

Gospodin Samir je ubijen u nedjelju popodne.

Supruga je rekla da čita knjigu.
Batler je rekao da se tuširao.
Kuhar je rekao da priprema doručak.
Sobarica je rekla da slaže odjeću,
a Vrtlar je rekao da sadi rajčice.

Ko je to učinio?

Rješenje na sljedećoj stranici: