Mozgalice

MOZGALICA: Ko ga napravi, ne kaže

Ljudi koji djeluju bez oklijevanja u hitnim situacijama, poput medicinskih sestara, vatrogasaca i policajaca, ponovno su ožičili svoje mozgove i sposobni su kontrolirati svoj odgovor na strah.

I obična osoba to može učiniti s iskustvom i ponavljanjem.

Mozgalica glasi:

Ko ga napravi, ne kaže.
Ko ga uzme, ne zna.
Ko to zna, ne želi ga.

Šta je to ?

HINT: “Bez orginala se ne može živjeti”

Odgovor ispod slike:

Odgovor: Falsifikovani novac

Ako vam se svidjela pitalica, podijelite je sa prijateljima.

Pokušajte riješiti još mozgalica:

MOZGALICA: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA
Čovjek radi u akvariju.
“Dječak je rođen prije svog oca