Mozgalice

MOZGALICA: Bila je jaka olujna noć

Današnja mozgalica zahtjeva da se stavite u kožu ljudi koji su se zadesili u ovakvoj sitauciji.

Ona glasi:

Bila je jaka olujna noć i par je bio u automobilu koji je ludo jurio kroz grad u kojem nikog nisu poznavali.

Auto se pokvario i muž je morao potražiti pomoć od nekog ko govori njegov jezik. Bojao se ostaviti ženu samu u autu pa je podigao prozore i zaključao auto prije odlaska. Kada se vratio, auto je bio u istom stanju kao što ga je ostavio, ali njegova žena je bila mrtva, na podu je bilo krvi, a u autu je bio stranac.

Šta se dogodilo?

Rješenje na sljedećoj stranici: