Mozgalice

MOZGALICA: Mogu putovati skoro 100 kmh

Rješenje na prvu mozgalicu:

Mogu putovati skoro 100 kmha,a li nikad ne izlazim iz sobe.
Možeš me pokrivati ali to me neće zaustaviti.

Šta sam ja?

Odgovor: Kihanje

2.Imam noge, ali ne hodam.

Šta sam ja?

Odgovor: Sto ili stolica