Mozgalice

MOZGALICA: Mogu putovati skoro 100 kmh

Pokupajte rješavati mozgalice brzo, jer na taj način takmičite se prtiv samih sebe, a uvijek vamo mogu pomoći u raznim situacijama. Baš u ovoj mozgalici koju smo vam spremili možete vidjeti kako znanje mozgalica može da od vas napravi pobjednika.

Za danas smo vam spremili dvije kratke mozgalice.

One glase:

1. Mogu putovati skoro 100 kmh ,a li nikad ne izlazim iz sobe.
Možeš me pokrivati ali to me neće zaustaviti.

Šta sam ja?

2.Imam noge, ali ne hodam.

Šta sam ja?

Tačan odgovor pogledajte na sljedećoj stranici: