Mozgalice

MOZGALICA: Farmer preko rijeke

HINT: Farmer može prenijeti predmete preko rijeke u oba smjera. Farmer prvo prenesi kokoš preko rijeke.

Odgovor ispod slike:

Zagonetka

Čovjek i kokoš pređu rijeku, (lisica i kukuruz su sigurni zajedno), on ostavi kokoš na drugoj strani i vrati se preko.

Čovjek zatim odvede lisicu preko rijeke, a kako ne može ostaviti lisicu i kokoš zajedno, vrati kokoš natrag.

Opet, budući da se kokoš i kukuruz ne mogu ostaviti zajedno, on ostavi kokoš, a kukuruz odnese preko i ostavi ga lisici.

Jeste li tačno odgovorili na ovu zagonetku?