MOZGALICA: Farmer preko rijeke

Ljudi koji djeluju bez oklijevanja u hitnim situacijama, poput medicinskih sestara, vatrogasaca i policajaca, ponovno su ožičili svoje mozgove i sposobni su kontrolirati svoj odgovor na strah.

I obična osoba to može učiniti s iskustvom i ponavljanjem.

Mozgalica glasi:

Farmer mora prenijeti vreću kukuruza, kokoš i lisicu preko rijeke. Farmer može sa sobom ponijeti samo jedan od gore navedenih predmeta. Jedini problem je ako ostavi lisicu samu s kokošju, lisica će pojesti kokoš, a ako ostavi kokoš uz vreću kukuruza, onda će kokoš pojesti vreću kukuruza.

Kako farmer može sigurno prenijeti sva 3 predmeta?

Tačan odgovor pogledajte na sljedećoj stranici: