Mozgalice

MOZGALICA: Muškarac težak 90 kg i njegova dva sina po 45 kg ostali su nasukani na jednoj strani rijeke.

Svato može riješiti zagonetke, a za to nema dobne granice. Zagonetka, ove će vrste zagonetki povećati vašu oštrinu. Ako rješavate ovakve vrste zagonetki, to može izazvati ovisnost jer je rješavanje zaista zabavno.

Otkrijte našu novu zbirku zagonetki i mozgalica.

Ona glasi:

Muškarac težak 90 kg i njegova dva sina po 45 kg ostali su nasukani na jednoj strani rijeke.

Trebali su preći na drugu stranu sa malim čamcem, koji je mogao izdržati samo 90kg.

Kako su čovjek i njegovi sinovi prešli rijeku?

Rješenje na sljedećoj stranici: