Mozgalice

Ko je oteo bebu?

Zagonetke mogu pomoći vašem mozgu da bolje radi. Kada rješavate zagonetku, koristite svoj mozak da shvatite šta se događa. To može poboljšati rad vašeg mozga.

Zagonetke će održati vaš mozak aktivnim i pomoći vam da smanjite razinu stresa i umora.

Zagonetke će vam pomoći da naučite kako raditi zajedno s drugim ljudima uz zabavu.

Današnja zagonetka glasi:

Kidnaper otima novorođenče policajca. Pogledajte sliku pažljivo i pronađite koja žena je otela bebu?

Koja žena je otela bebu?

Foto: Brigtside.me

Ukoliko ste rekli žena u sredini, moramo vas razočarati, ali ona nije otela bebu.

Najviše ima smisla, jer ima prljavu odjeću, ali ipak nije.

Osoba koja je utela bebu je prva žena.

Pogledajte karticu koju nosi sa muškom slikom, dakle ona je ukrala bebu i odjelo.

Foto: Brigtside.me