MOZGALICA: Farmer

Kupili su 100 životinja za 100 dolara.

E evo kako su to uradili:

10 dolara potrošeno za kupnju 1 koze.
45 dolara potrošeno za kupnju 9 kokoši.
45 dolara potrošeno za kupnju 90 pilića.
Ukupno su potrošili 100 dolara i kupili 100 životinja.

Jeste li tačno odgovorili na ovu zagonetku?