Mozgalice

MOZGALICA: Farmer

U malom selu živio je farmer. Imao je tri sina. Jednog dana dao je 100 dolara svojim sinovima i rekao im da idu na pijacu.

Tri sina bi trebala kupiti 100 životinja za 100 dolara. Na pijaci je bilo kokoši, pilića i koza.

Cijena koze je 10 dolara, cijena kokoši je 5 dolara, a cijena pilića je 0,50 dolara.

Iz svake skupine treba biti najmanje jedna životinja. Sinovi farmera trebali bi sav novac potrošiti na kupnju životinja. Trebalo bi biti 100 životinja, niti jedna više ili manje!

Šta sinovi kupuju?

Image by Xuân Tuấn Anh Đặng from Pixabay

Tačan odgovor na stranici br 2: