Mozgalice

MOZGALICA: Gdje je Duh?

Izazov koji vam danas nudimo je izazov dostojan najvećih genijalaca. Omogućava vam da provjerite da li spadate u grupu inteligentnih ljudi.

Vizuelni test

Vizuelni testovi sve su popularniji. S dobrim razlogom, ne samo da su efikasan način za zabavu, već poboljšavaju funkcionisanje vašeg mozga.

Jeste li spremni?

Prije svega, sjedite. Skoncentrirajte se. Da li ste udobno smjestili? Onda možemo početi.

Današnji fokus testa je pronaći duha skrivenog na slici. Vaš zadatak je jednostavan. Sve što treba da uradite je da posmatrate i analizirate sliku. Zatim nam morate dati odgovor gdje je duh

Gdje je Duh?!

Obratite pažnju na detalje!

Rješenje ovog vizuelnog testa pogledajte na sljedećoj stranici…