MozgaliceOptička iluzija

Pokušajte riješiti ovu mozgalicu koju mnogi poslodavci postave na intervjuu za posao

Dobrodošli u još jednu uzbudljivu vizualnu zagonetku! Današnji izazov stavlja nas pred Sara, koja želi doći do otoka smještenog u sredini bazena. No, tu je mali problem – svaka ivica bazena udaljena je 10 metara od otoka. Međutim, Sara je opremljena s dvije drvene grede, svaka dužine 9 metara. Kako će Sara uspjeti preći do otoka s tim ograničenim resursima?

Ova zagonetka zahtijeva pažljivo razmišljanje i kreativno rješavanje problema. Trebamo smisliti inovativan način kako iskoristiti dostupne resurse kako bi Sara premostila udaljenost do otoka. Ovo nas potiče na razmišljanje izvan ustaljenih okvira i traženje alternativnih pristupa.

Prije nego odete na donji dio stranice gdje se nalazi rješenje, pozivamo vas da razmislite o mogućim strategijama koje bi Sara mogla primijeniti. Promatrajte pažljivo okoliš, razmotrite mogućnosti korištenja drvenih greda i pokušajte vizualizirati kako bi se rješenje moglo ostvariti.

Sada je vrijeme da otkrijemo kako će Sara preći do otoka koristeći svoje drvene grede. Spustite se na donji dio stranice kako biste otkrili rješenje i proširili svoje razmišljanje o kreativnom rješavanju problema. Uživajte u tom trenutku otkrića i slobodi razmišljanja izvan okvira dok se suočavate s ovim intrigantnim izazovom!

Sara želi da dođe do otoka u sredini bazena. Svaka ivica bazena je udaljena od otoka 10 metara. Sara ima dvije drvene grede dužine 9 metara. Kako će Sara doći do otoka?

Foto: Brightside

Stigli smo do trenutka kada otkrivamo rješenje intrigantne zagonetke koju je postavila Sara, koja želi doći do otoka u sredini bazena. Prije nego što vam otkrijemo rješenje, pozivamo vas da prvo razmislite o mogućim strategijama i opcijama koje bi Sara mogla koristiti s ograničenim resursima koje ima.

Sara je opremljena s dvije drvene grede, svaka dužine 9 metara, dok je svaka ivica bazena udaljena 10 metara od otoka. Izgleda kao da je nemoguće premostiti tu udaljenost s dostupnim resursima. Međutim, ključ leži u kreativnom razmišljanju i nekonvencionalnom pristupu.

Jedno od mogućih rješenja je koristiti obje grede kao podršku za prelazak do otoka. Sara može postaviti jednu gredu preko bazena od ruba do otoka, a drugu gredu postaviti okomito na prvu gredu kao nagibnu rampu. Na taj način, Sara će moći sigurno proći preko greda i stići do otoka.

Sada kada ste razmislili o rješenju, možete provjeriti jeste li pogodili. Pogledajte donji dio stranice kako biste pronašli potvrdu i detaljnije objašnjenje o tome kako Sara koristi svoje dvije drvene grede da bi uspješno došla do otoka.

Uživajte u tom trenutku otkrivanja i slobodi razmišljanja izvan ustaljenih okvira dok otkrivate rješenje ove zagonetke. Prikaz rješenja čeka vas ispod.

Foto: Brightside