MOZGALICA: Koja žena glumi da je bogata?

Ko je njen muž?

Foto: Brigtside

Rješenje:

Foto: Brigtside

Koja žena glumi da je trudna?

Foto: Brigtside

Rješenje:

Foto: Brigtside

Koja žena se pretvara da je bogata?

Foto: Brigtside

Rješenje:

Foto: Brigtside