Novosti

Ovo je najkraći IQ test: Ima samo tri pitanja, a može ga riješiti samo 17 posto ljudi

Test kognitivne refleksije smatra se najkraćim IQ testom na svijetu. Prvobitno je bio dio istraživačkog rada koji je 2005. godine objavio profesor MIT-a Shane Frederick, a nakon što se nedavno pojavio na internetu postao je nevjerovatno popularan.

Sa samo tri pitanja test se čini prilično jednostavan, no da vas može vrlo lako prevariti pokazuje činjenica da je prolaznost na njemu svega 17%.

Pitanja:

Palica i lopta koštaju ukupno 1.10 dolara. Palica košta 1 dolar više od lopte. Koliko košta lopta?

Ako je pet mašina potrebno pet minuta da naprave pet sprava, koliko bi vremena trebalo da 100 mašina napravi 100 sprava?

U jezeru se nalazi splet ljiljana koji se svaki dan udvostručuje. Ako je potrebno 48 dana da splet pokrije cijelo jezero, koliko bi vremena trebalo da on pokrije samo polovicu jezera?

Iako je najčešći odgovor na prvo pitanje bio 10 centi, na drugo 100 minuta, a na treće 24 dana, oni su netačni.
“Svako ko razmisli o tome makar na trenutak shvatio bi da je razlika između 1 dolara i 10 centi samo 90 centi, a ne 1 dolar kako pitanje nalaže. U ovom slučaju, uočavanje te greške jednako je rješavanju problema.

Stoga, tačni odgovori na pitanja iznad glase:


5 centi

5 minuta

47 dana

Ako ste još uvijek zbunjeni, na blogu Mind Your Decisions autor je objasnio kako najlakše doći do tačnih odgovora.
Recimo da lopta košta X. Onda palica košta 1 dolar više, pa je X + 1. Dakle, imamo palica + lopta = X + (X + 1) = 1,1 jer zajedno koštaju 1,10 dolara. To znači 2X + 1 = 1,1 i zatim 2X = 0,1 pa je X = 0,05. To znači da lopta košta 5 centi, a palica 1,05 dolara.

Ako 5 mašina u 5 minuta napravi 5 sprava, onda je jednoj mašini potrebno 5 minuta da napravi jednu spravu (svaka mašina pravi spravu za 5 minuta). Ako imamo 100 mašina koje rade zajedno, onda svaka može napraviti spravu za 5 minuta. Dakle, biće 100 sprava za 5 minuta.

Svakog dana splet ljiljana se udvostručuje. Dakle, svaki dan unazad znači da se isti upola umanji. Upravo zato je 47. dana jezero napola puno, prenosi Klix.ba