Uncategorized

Ovi majstori stvarno imaju smisao za humor, ali ne i znanje za posao (21 fotografija)

Ako mislite da kutija za maramice ne može biti nešto smiješno, prepustite to dizajnerima. Mogu povezati stvari koje nije moguće spojiti. I, naravno, potreban je smisao za humor kako bi obični proizvod bio uočljiviji.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.