MOZGALICA: Kako će Sabit prenijeti lava i ovcu preko rijeke?

Ove zagonetke na prvi pogled izgledaju vrlo lako, ali ako malo bolje pogledate, i nisu tako jednostavne. Da biste dobili tačne odgovore, morate posvetiti veliku pozornost detaljima i razmišljati izvan okvira.

Mozgalica:

Sabit ima jednog lava, jedno janje i snop trave. Želi prijeći rijeku, ali postoji samo jedan čamac i ne može izdržati težinu više od dvoje odjednom. Također, mora paziti da lav ne pojede janje i da janje ne jede travu.

Kako će Sabit doći na drugu stranu rijeke sa sve troje?

Odgovor na sljedecoj stranici ->