Život

Najtačnija računica kilaže do sada: Izračunajte svoju idealnu težinu u odnosu na visinu i godine

Svi teže idealnoj formi i zdravlju, testirajući različite dijete i režime ishrane. No, jeste li ikada razmišljali o svojoj optimalnoj težini? Koliko bi trebali da imate kilograma s obzirom na visinu i godine?

Predstavljamo vam nekoliko formula koje pomažu u određivanju odgovarajuće težine za svakog pojedinca.

Postoje različite formule za procjenu težine. Možda je najpoznatiji indeks tjelesne mase (BMI), koji pruža orijentaciju o težini pojedinca u odnosu na visinu, ali on je samo grubi pokazatelj.

BMI se izračunava dijeljenjem težine u kilogramima s kvadratom visine u metrima. Rezultat manji od 18,5 ukazuje na pothranjenost, dok rezultat veći od 40 označava tešku pretilost.

Međutim, BMI ne uzima u obzir strukturu tijela ni godine. Prema Krefovoj formuli, idealna težina može biti preciznije određena.

Krefova formula razlikuje tri tipa tijela: osobe prosječne građe, osobe srednje građe i osobe sitne građe.

Za osobe prosječne građe:

(Visina u cm – 100) + (starost / 10) x 0,9

Primjer:

Ako ste visoki 165 cm i imate 30 godina, vaša idealna težina iznosi (165 – 100) + (30 / 10) x 0,9 = 61,2 kg.

Za osobe srednje građe:

(Visina u cm – 100) + (starost / 10)) x 0,9 x 1,1

Primjer:

Ako ste visoki 165 cm i imate 30 godina, vaša idealna težina iznosi ((165 – 100) + (30 / 10)) x 0,9 x 1,1 = 67,32 kg.

Za osobe sitne građe:

(Visina u cm – 100) + (starost / 10)) x 0,9 x 0,9

Primjer:

Ako ste visoki 165 cm i imate 30 godina, vaša idealna težina iznosi ((165 – 100) + (30 / 10)) x 0,9 x 0,9 = 55,08 kg.

Također, možete procijeniti višak kilograma mjerenjem obima struka. Ako je vaš obim struka jednak polovini visine ili manji, nivo masti je u granicama normale.

Ako želite precizniji indeks, možete izračunati omjer obima struka i kukova. SZO definira pretilost kao omjer veći od 0,9 za muškarce i veći od 0,85 za žene.