Uncategorized

.Ako me okreneš na stranu, ja sam beskonačan. Ako me prepoloviš, ja sam ništa.

1.Ako me okreneš na stranu, ja sam beskonačan. Ako me prepoloviš, ja sam ništa.

Šta sam ja?

2.Možeš me držati u rukama, iako mogu ispuniti cijelu sobu.

Šta sam ja?

3.Imam oči, ali ne vidim. Živim u mraku dok ti ne zatrebam.

Šta sam ja?

Odgovor na mozgalicu “Ako me okreneš na stranu, ja sam beskonačan. Ako me prepoloviš, ja sam ništa.”

“Broj 8.”

Odgovor na mozgalicu “Možeš me držati u rukama, iako mogu ispuniti cijelu sobu.”

“Sijalica”

Odgovor na mozgalicu “Imam oči, ali ne vidim. Živim u mraku dok ti ne zatrebam. Ono što sam ja?”

“Krompir”