Uncategorized

Šta prolazi kroz gradove i polja, ali nikad se ne pomjera?

Zagonetke mogu poboljšati rad vašeg mozga.

Zagonetka će održati vaš mozak aktivnim i učiniti vas manje umornima.

Zagonetka vam pomažu da naučite kako raditi s drugima stvarajući zabavne prilike. Zagonetke izazivaju vašu inteligenciju, čineći vas boljim u rješavanju problema.

1. Šta prolazi kroz gradove i polja,
ali nikad se ne pomjera?

2. Šta može trčati, ali nikad ne hoda,
ima usta ali nikad ne govori,
ima glavu ali nikad ne plače,
ima krevet ali nikad ne spava?

3. Ako me ispustiš
sigurno ću puknuti,
ali daj mi osmijeh
i uvijek ću uzvratiti osmijeh.
Šta sam ja?

Rješenje na prvu zagonetku:

1. Cesta

Rješenje na drugu zagonetku:

2. Rijeka

Rješenje na treću zagonetku:

3. Ogledalo